OBS De Akker | Meibloem 46 | 1716 VA Opmeer
Medezeggenschapsraad (MR)

MR

De Medezeggenschapsraad (MR). De MR van onze school bestaat uit een oudergeleding en een leerkrachtgeleding. Namens de ouders nemen zitting:

Victor van Commenee, Mark de Olde en Maarten Weustink

Als leerkrachten zijn dat:
Carla Out en Marije Zwan

De MR is bevoegd alle zaken met betrekking tot de school te bespreken en heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR overlegt met directie (namens het schoolbestuur) over zaken die de school direct aangaan (schoolreizen, vakantierooster, activiteitenplan).

Bestuurszaken op stichtingsniveau worden besproken in de GMR.

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.