OBS De Akker | Meibloem 46 | 1716 VA Opmeer
Ouders en school

Hulp van ouders

Op school is de hulp en inzet van ouders tegenwoordig bijna niet meer weg te denken. Ouders zijn voor de school van onschatbare waarde. Ouders worden ingeschakeld bij tal van activiteiten, van hulp in de groepen tot kleine klussen zoals helpen bij de jaarlijkse schoonmaak of herstellen van spelmaterialen.

De hulp in de groepen vindt plaats onder begeleiding van de groepsleerkracht en omvat het begeleiden van kinderen bij expressie, leeractiviteiten, sportactiviteiten en uitstapjes.

 

Korte lijnen

Op de Akker wordt gestreefd naar ‘korte lijnen’ met ouders.

De leerkracht informeert ouders ook buiten de reguliere gesprekken om en is op de hoogte van de thuissituatie. We verwachten van ouders dezelfde houding naar de leerkracht als het gaat om informatie over kinderen.

Contact met ouders hebben we door: gesprekken, nieuwsbrieven, ouderavonden, mailcontact, informatie op de website, folders, brieven, informeel contact in en om school en het samen ondernemen van activiteiten.

Aan het begin van het schooljaar vragen we u of u wilt helpen bij de verschillende activiteiten. Er wordt vervolgens contact met u opgenomen als de betreffende activiteit wordt georganiseerd.

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.