Wij vinden dat het onderwijs kinderen de kans moet geven om actief lerend, kritisch en creatief bezig te zijn vanuit een brede ontwikkeling. Vanwege onze kleine klassen kunnen we iedere leerling de aandacht geven die het verdient om zich maximaal te kunnen ontwikkelen.  

De Akker kenmerkt zich door onze leerkrachtgestuurde aanpak bij rekenen, spelling, taal en lezen. Kennis is de basis en zonder kennis is het niet mogelijk om vaardigheden te ontwikkelen. Voorkennis speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Het wordt gebruikt om verbinding te maken tussen wat leerlingen al weten en de nieuwe leerstof. Hierdoor kunnen de leerlingen het nieuwe lesdoel succesvol eigen maken. We gebruiken hiervoor het Expliciete Directe Instructiemodel, ook wel EDI-model genoemd. Door leerlingen bewust te maken van wat zij leren, benoemen wij vooraf aan iedere instructie het doel dat zij gaan leren. Tijdens de instructie betrekken we alle leerlingen actief door een wisbordje te  gebruiken. Zo kunnen we gedurende de les controleren of de leerlingen de instructie hebben begrepen en kan de leerkracht bijsturen en/of feedback geven. Leerlingen die de instructie begrepen hebben, kunnen daarna zelfstandig de les verder verwerken. Leerlingen die nog hulp nodig hebben, krijgen verlengde instructie. Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen alles kunnen leren, maar niet alle leerlingen beschikken over dezelfde voorkennis. De leerkracht bepaalt wat de leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en sluit aan bij de behoeften van de leerling. Zo creëren wij kansengelijkheid voor alle leerlingen.