panerai watches replicas Basisschool de Akker

Op De Akker hebben we drie kernwaarden: ontmoeting, gelijkwaardigheid en vrijheid.

Onze Lipdub
8,4

het cijfer dat de leerlingen onze school geven

12

enthousiaste collega’s die het maximale uit alle leerlingen halen

8

schooljaren waarin je mag zijn wie je bent.

1

Het kind staat bij ons op deze plek

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouders en school

Op de Akker wordt gestreefd naar ‘korte lijnen’ met ouders. De leerkracht informeert ouders ook buiten de reguliere gesprekken om en is op de hoogte van de thuissituatie. We verwachten van ouders dezelfde houding naar de leerkracht als het gaat om informatie over kinderen. Contact met ouders hebben we door: gesprekken, nieuwsbrieven, ouderavonden, mailcontact, informatie op de website, folders, brieven, informeel contact in en om school en het samen ondernemen van activiteiten. Samen maken wij maatwerk!

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Oudercommissie

De oudercommissie is een groep enthousiaste ouders die nastreeft om het op en om de school zo aangenaam mogelijk te maken voor de kinderen en hun ouders. Om dit te bereiken zal de oudercommissie samenwerken met de school bij het organiseren van activiteiten voor de kinderen en soms ook voor ouders. Door de georganiseerde activiteiten probeert de oudercommissie ouders samen te brengen en de school financieel een steuntje in de rug te geven.

 • 'Wij hebben oog voor ieder kind'

Onze groepen

Een overzicht van onze groepen.

Groep 1-2

Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Mariët in groep 1-2. Op donderdag en vrijdag staat juf Janet voor de groep.

Waar wij veel aandacht aan besteden:

 • De Vreedzame School is belangrijk voor ons allemaal. Zo werken we samen aan een veilige en goede sfeer in de groep en in de hele school. Elkaar helpen en opstekers geven vinden wij belangrijk. Daar worden we blij van en het geeft zelfvertrouwen! Natuurlijk is er weleens een conflict, maar wij leren dat op een goede manier op te lossen. Voor pesten is bij ons geen ruimte. We gaan respectvol met elkaar om.

 • Er wordt thematisch gewerkt en binnen het thema werken we een aantal weken met VierKeerWijzer. Hierbij wordt uitgegaan van meervoudige intelligentie. 

 • In de kring en tijdens instructies bij het spelen/werken maken wij gebruik van EDI (expliciete directe instructie) Wij merken dat deze manier van instructie geven heel doeltreffend is. Bovendien vergroot het de betrokkenheid van de kinderen en zorgt EDI voor goede resultaten. En hoe fijn is het om op een duidelijke actieve manier met plezier veel te leren! 

 • Bewegingsonderwijs is belangrijk! Iedere dag is er genoeg tijd en ruimte voor beweging buiten op het plein en in de gymzaal/speellokaal

 • Verbinding met elkaar. Met alle kinderen van de groep, maar ook met de kinderen van de andere groepen. Bij diverse gelegenheden hebben we groepsdoorbrekende activiteiten. Zo leren we ook zorgen voor en leren van elkaar, ervaren we het gevoel van bij elkaar horen en hebben we veel plezier met elkaar.

Groep 3-4-5

Wij zijn een gezellige klas met 25 kinderen. 

Op maandag, dinsdag en woensdag staat Meester Jimmy voor de groep. 

Op donderdag en vrijdag is juf Renate in de klas. Meester Mark en juf Margit verzorgen ondersteuning in onze groep.

We lunchen gezamenlijk op school in de klas en hierna is er net als in de ochtend tijd om een half uur buiten te spelen.

De eerste twee weken van het schooljaar besteden we dagelijks aandacht aan De Vreedzame School. In deze belangrijke beginweken leren we elkaar goed kennen en maken we samen afspraken voor in de klas, waar we de rest van het schooljaar plezier en profijt van hebben.

 De middagen staan in het teken van Vier x Wijzer. Bij deze methodiek voor wereldoriëntatie en creatieve vorming staat steeds een thema een aantal weken centraal.

Regelmatig presenteren we de resultaten en opbrengsten van het thema aan elkaar, maar ook aan kinderen uit andere groepen, ouders en andere belangstellenden. Kom vooral tussendoor eens binnen om onze themamuur en thematafel te bewonderen!

Groep 6-7-8

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Doortje voor de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag Robin.

Elke woensdag staan wij samen. Op deze manier kunnen wij ons onderwijsaanbod nog breder maken en extra instructie bieden waar dat nodig is. Ook hebben wij bijna alle dagen van de week ondersteuning van een onderwijsassistent. Deze kan de kinderen uit de klas nemen voor extra uitleg/ondersteuning of helpen in de klas als de juf instructie geeft.

Dit schooljaar zullen er tijdens 4x Wijzer verschillende thema’s aan de orde komen waar de leerlingen zich in zullen verdiepen. Dit is de schoolmethode voor o.a. wereldoriëntatie. De leerlingen leren hoe zij hun talenten op eigen wijze kunnen benutten en zichzelf verder kunnen ontplooien. Soms laten we door middel van een presentatie aan elkaar en aan de ouders zien wat we hebben geleerd.

In groep 6/7/8 gaan we met elkaar op kamp, spelen we met elkaar in de eindmusical en wordt er uiteraard ook aandacht besteed aan het verlaten van de school. Groep 8 zal aan het einde van het jaar doorstromen naar het VO. Dit kunnen wij natuurlijk niet laten gebeuren zonder dat wij daar een mooi feestje van maken. Daarom wordt er aan het einde van het jaar voor de leerlingen een gezellige afscheidsavond georganiseerd.

Wij kijken uit naar een leerzaam en gezellig schooljaar.