VierKeerWijzer

Naast een stevig aanbod van de basisleervakken zetten we op de Akker in op de brede ontwikkeling van kinderen. De nadruk ligt op het samen verzamelen van kennis en de vaardigheden van de 21ste eeuw.