panerai watches replicas Basisschool de Akker

Veilig schoolklimaat

We gaan respectvol om met elkaars gevoelens, ideeën en bezittingen. De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en hun eigen handelen, maar ook voor de wereld om ons heen. We werken met de lesmethode ‘de Vreedzame School’ om aan deze sociale competenties te werken.